pic

Opis konferencji

Opis wykładów i warsztatów

Prezentacja otwierająca: „Innowacyjna edukacja – co to oznacza w praktyce”

Współczesna szkoła wymaga korekt przybliżających ją do realiów XXI wieku. W trakcie wystąpienia poznamy główne tendencje rozwoju społeczeństw, wynikające z nich zasadnicze wyzwania, jakie stoją przed edukacją oraz rozwiązania, które mogą na nie odpowiedzieć. Zarysujemy dominujące elementy innowacyjnej edukacji – zdolnej wyposażyć ucznia w kompetencje przyszłości, pozwalające odnaleźć mu się w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie, w którym tradycyjna koncepcja wykształcenia do zawodu ulega coraz szybszemu zatarciu.

Panel dyskusyjny: „Bezpieczeństwo w internecie. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”

Nowe technologie fascynują, ale także budzą niepokój. Oferują nieznane dotąd możliwości, otwierają na nowe doświadczenia, ale mogą także ograniczać naszą percepcję, zamykać na cenne elementy rzeczywistości. Dlatego tak istotne jest przygotowanie młodych ludzi do sensownego korzystania z potencjału, jaki oferują. Podczas panelu będziemy zastanawiać się nad warunkami odpowiedzialnego i świadomego użytkowania narzędzi multimedialnych i mediów społecznościowych. Panel oparty będzie na interaktywnej dyskusji między uczestnikami.

Warsztat: „Jak nauczyć dzieci samodzielnego, krytycznego myślenia w epoce Internetu”

Uczniowie otoczeni są obecnie ogromną ilością informacji. Wiele z nich jest fałszywych, część jest niebezpieczna. Dlatego tak ważne jest rozwijanie krytycznego myślenia, opartego na racjonalnej analizie danych, logicznym wnioskowaniu, szukaniu rzeczywistych (a nie wyimaginowanych) reguł i powiązań, odwołującego się do sprawdzonych reguł badawczych. Podczas warsztatu poznamy konkretne narzędzia, wspierające uczenie krytycznego myślenia, w sposób dopasowany do grupy wiekowej. Warsztat oparty jest na autorskim programie Cogito21, którego celem jest rozwój umiejętności świadomego odbioru treści dostępnych w Internecie i poza nim.

„Mój Jasiu taki nie jest” – jak rozmawiać z rodzicami, którzy nie chcą przyjmować informacji zwrotnej

Wielu rodziców chętnie współpracuje z nauczycielem i realnie stara się pomóc w edukacji swojego dziecka. Od czasu do czasu zdarzy się jednak taki rodzic, który uparcie nie będzie chciał zaakceptować tego, że powinien podjąć jakieś działania korygujące. W wersji łagodnej, po prostu odmówi przyjęcia negatywnej informacji zwrotnej. W wersji ostrej zacznie atakować nauczyciela i wmawiać mu, że to wszystko wina szkoły, bo “mój Jasiu taki nie jest”. Celem tego szkolenia jest poznanie narzędzi (Trójkąt SAR, Struktura idealnej rozmowy z trudnym rodzicem), które pozwolą zmienić rozmowę z takimi rodzicami w konstruktywny dialog. W jego trakcie prowadzący omówi psychologiczne aspekty relacji nauczyciel-rodzic, nauczyciele poznają i przećwiczą trzy narzędzia a następnie odbędą serię scenek, w których wcielać się będą w role nauczycieli i rodziców, ćwicząc trudne rozmowy

„Oni nie chcą się uczyć” – jakimi metodami sprawić, żeby uczniowie byli bardziej zaangażowani w trakcie lekcji

Celem tego szkolenia jest poznanie narzędzi, które pomogą nauczycielowi zainspirować uczniów do nauki, bez uciekania się do manipulacji, straszenia karami lub kuszenia obietnicą nagród. W jego trakcie prowadzący przedstawi najnowsze teorie z dziedziny automotywacji oraz neurodydaktyki. Odwoła się także do idei coachingu edukacyjnego i tutoringu. Nauczyciele poznają i przećwiczą kilka narzędzi coachingowych (opartych na autorskim programie „Podróży bohatera”) a następnie odbędą serie scenek, w których będą wcielać się w role nauczycieli i uczniów, ćwicząc sytuacje z codziennego życia szkoły.

Adresaci

Konferencja adresowana jest w szczególności do:

  • Przedstawicieli samorządu terytorialnego – z naciskiem na przedstawicieli organów prowadzących szkoły.
  • Dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu miasta oraz powiatów otaczających miast konferencyjne.
  • Działaczy organizacji pozarządowych realizujących oryginalne, innowacyjne projekty edukacyjne, zarówno w ramach formalnych działań oświatowych, jak też i poza nimi.
  • Naukowców , specjalizujących się w innowacyjnej edukacji.

W ramach konferencji przewidujemy udział osób reprezentujących trzy dominujące w Polsce nurty innowacyjnej edukacji:

  • Technologie cyfrowe w nauczaniu – przedstawiciele tego nurtu są najliczniejszym  w Polsce odłamem innowatorów edukacyjnym, skupionym w ramach grup takich jak Superbelfrzy, Mobilizatorzy edukacji itp. Wykorzystują oni technologie cyfrowe, ze szczególnym naciskiem na Internet, do podnoszenia jakości edukacji w ramach szkół działających w systemie oświaty.
  • Edukacja alternatywna – silny i mocno integrujący się w ostatnim okresie nurt, związany z ideami takimi jak edukacja demokratyczna, edukacja wolnościowa, szkoły Montessori czy waldorfskie. Osoby i organizacje zaangażowane w taką aktywność działają zarówno w ramach szkół systemowych, jak też i poza systemem, w ramach zorganizowanych grup, wykorzystujących przepisy o edukacji pozaszkolnej.
  • Lokalne działania profilowane – niejednorodny nurt działań o charakterze lokalnym, związanym z budowaniem świadomości społecznej, aktywizowaniem i wspieraniem dzieci zagrożonych wykluczeniem, poprzez wykorzystywanie innowacyjnych form działania, takich jak profilowanie silnych stron za pomocą testów Gallupa czy tutoring.

Co istotne, przedstawiciele tych nurtów nie tylko zwykle nie znają się nawzajem, ale nawet często nie słyszeli o istnieniu inicjatyw należących do nurtu innego niż ich własny. Tymczasem edukacja alternatywna może wiele zaoferować szkołom wykorzystującym technologie cyfrowe i odwrotnie – mądrze wykorzystywany Internet, tablety i komputery idealnie nadają się do wsparcia tysięcy rodziców korzystających z edukacji pozaszkolnej w Polsce. Obydwie grupy mogą zaś na poziomie lokalnym nawiązywać partnerstwa z organizacjami pozarządowymi pracującymi z dziećmi w poszczególnych dzielnicach i uzupełniać nawzajem swoje możliwości, uzyskując efekt synergii.

Celem konferencji jest więc spotkanie przedstawicieli tych środowisk – różnych jeżeli chodzi o sposoby działania – ale powiązanych jeżeli chodzi o cel, w postaci budowania lepszej szkoły. Jednocześnie istotna dla budowania i wspierania synergii między nimi będzie obecność przedstawicieli samorządu terytorialnego, mających możliwość inicjonowania działań w tym obszarze.

Newsletter NAVIGO

Dołącz do naszego newslettera, bądź zawsze na bieżąco oraz odbieraj materiały dotyczące innowacyjnych metod pracy z uczniami.

Please wait...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera :)

Przewiń w dół
fb