pic

Program: „Innowacyjna szkoła”

  • Opublikowany: 5.05.2018
  • Przez: Łukasz

Projekt będzie się składać z czterech części:

(1) diagnoza potrzeb – na tym etapie prowadzona jest analiza ogólnej sytuacji w szkole (w tym obszarów wymagających wsparcia). Szczególny nacisk położony jest na rozpoznanie potrzeb członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, rodziców). Analiza oparta jest na:
– anonimowych ankietach online;
– rozmowach z przedstawicielami kadry pedagogicznej (dyrektorem, pedagogiem);
– dyskusji fokusowej z wychowawcami;
– obserwacji bezpośredniej (lekcjach w wybranych klasach);
– rozmowach z przedstawicielami rodziców.
Na podstawie analizy powstanie raport, stanowiący podstawę do podjęcia dalszych działań.

(2) wypracowanie założeń programu – na tym etapie przygotowywane są ogólne założenia projektu rozwojowego. Ważne, aby jego twórcami byli sami nauczyciele. Konsultanci służą wsparciem mentorskim. Przedstawiają wyniki analiz oraz proponują sprawdzone techniki i narzędzia naprawcze (dostosowane do sytuacji).

(3) działania wspierające – na typ etapie zapewniamy wszechstronne wsparcie w procesie wdrażania projektu, ze szczególnym naciskiem na dostarczenie przydatnych rozwiązań.

Oferujemy m.in.
– indywidualne konsultacje,
– konsultacje grupowe,
– superwizje,
– szkolenia dotyczące wybranych zagadnień,
– instruktaże wprowadzania nowych narzędzi i programów.

(4) monitorowanie realizacji projektu – celem tej części projektu jest czuwanie nad realizacją programu oraz ewentualne korygowanie jego założeń. Realizowany jest poprzez obserwacje (m.in. lekcje w klasach), analizę dokumentów, konsultacje z przedstawicielami kadry pedagogicznej, rodziców oraz uczniów.

Projekt każdorazowo dostosowany jest do realiów konkretnej szkoły – innowacje można realizować na różne sposoby. Niemniej główne ramy wsparcia osadzone są na konkretnych teoriach, metodach i technikach (tj. teoria automotywacji-SDT, metoda projektów, gamifikacja, komunikacja bez przemocy, elementy tutoringu, neurodydaktyki i nauczania kształtującego)

Wartość projektu w wyżej opisanej formie zależy od czasu jego trwania. Po zakończeniu kilkutygodniowego etapu diagnostycznego wsparcie realizowane jest za pomocą abonamentów miesięcznych. W ich ramach otrzymują Państwo pakiet godzin, które możecie wykorzystać (wedle bieżących potrzeb) na konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne, e-mailowe), superwizje i warsztaty oraz inne formy, wspólnie ustalone. W ramach abonamentu zapewniamy również dostęp do materiałów online (m.in. aplikacje cyfrowe, narzędzia do pracy z uczniami, poradniki dotyczące rozwiązywania trudnych sytuacji itd).

Zapraszamy wszystkie szkoły do współpracy 🙂

dr Łukasz Srokowski

łukasz.srokowski@navigo.org.pl

Newsletter NAVIGO

Dołącz do naszego newslettera, bądź zawsze na bieżąco oraz odbieraj materiały dotyczące innowacyjnych metod pracy z uczniami.

Please wait...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera :)

Przewiń w dół
fb